Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
Wezwanie do odbioru depozytu X Ns 56/21 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt X Ns 56/21


W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, X Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Olsztynie z udziałem Krzysztofa Anusa, sygn. akt X Ns 56/21, postępowanie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 93,50 zł stanowiącej nadpłaconą grzywnę uiszczoną przez Krzysztofa Anusa w sprawie II W 584/19 oraz wskazuje, że kwota ta będzie wydana na żądanie Krzysztofa Anusa bez żadnych warunków, jeżeli stawi się w Sądzie i wylegitymuje dowodem tożsamości.


Termin do odebrania depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia niniejszego wezwania. W przypadku, gdy w zakreślonym terminie depozyt nie zostanie odebrany przez uprawnionego, z mocy prawa następuje likwidacja niepodjętego depozytu i z tą chwilą wszelkie korzyści i ciężary związane ze złożonym depozytem przechodzą na Skarb Państwa (art. 4 i 5 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. nr 208, poz. 1537).

Sędzia Agnieszka Lewandowska

 
Wezwanie do odbioru depozytu X Ns 429/20 PDF Drukuj artykuł

- Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie X Ns 429/20 zezwolił wnioskodawcy Katarzynie Banach na złożenie do depozytu sądowego na rachunek depozytowy Ministra Finansów pieniędzy w kwocie 10 zł (dziesięć złotych), stanowiącej obowiązek naprawienia szkody wobec Małgorzaty Kowalczuk-Jakubowskiej orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Malborku II Wydziału Karnego z dnia 14 czerwca 2017 r., sygnatura akt II K 304/7, ustalając, że przedmiot świadczenia ma zostać wydany Małgorzacie Kowalczuk - Jakubowskiej w każdym czasie.


- Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie X Ns 429/20 zezwolił wnioskodawcy Katarzynie Banach na złożenie do depozytu sądowego na rachunek depozytowy Ministra Finansów pieniędzy w kwocie 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych), stanowiącej obowiązek naprawienia szkody wobec Tomasza Puchalskiego orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Malborku II Wydziału Karnego z dnia 14 czerwca 2017 r., sygnatura akt II K 304/7, ustalając, że przedmiot świadczenia ma zostać wydany Tomaszowi Puchalskiemu w każdym czasie.

 

Sędzia Agnieszka Lewandowska 

 
I C 3285/19 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I C 3285/19

POSTANOWIENIE

6 maja 2020 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: asesor sądowy Michał Kacprzak

po rozpoznaniu 6 maja 2020 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

przeciwko Andrzejowi Żelnio

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

ASR Michał Kacprzak

 

 
I Ns 294/19 PDF Drukuj artykuł

sygnatura akt I Ns 294/19

OGŁOSZENIE

 

     Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Stanisławie Alojzym Gapińskim, zmarłym dnia 24 stycznia 2019 w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Olsztynie (PESEL 36081802455), oraz z pouczeniem, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami albo będące wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

 
X Ns 1706/16 wykaz inwentarza PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 1706/16

Ogłoszenie w trybie art. art. 6363 k.p.c

Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego w Olsztynie X Wydział Cywilny informuje, że pod sygn. akt X Ns 1706/16 w dniu 30.11.2016 r. Pan Jerzy Zbigniew Stankiewicz złożył wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Piotra Ryszarda Stankiewicza, numer PESEL 55052919794, ostatnio stale zamieszkałego działki ogrodowe „Na Wójtowej Roli" w Klebarku Małym, zmarłego dnia 28 grudnia 2015 r.
Zgodnie z art. 6361 § 3 ust. 1 i 2 k.p.c poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać:
- każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni
- osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. tj. osoba, które uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy.
Referendarz Sądowy
Sądu Rejonowego w Olsztynie
Tomasz Idzikowski

 
wykaz inwentarza - I Ns 640/18 PDF Drukuj artykuł

Wykaz inwentarza I Ns 640/18

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Olsztynie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 640/18 został złożony wykaz inwentarza po Irenie Wejt, która posiadała PESEL nr 37010506800, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie, zmarłej w dniu 8 marca 2018 r.

Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Zapoznać się z wykazem inwentarza można w godzinach urzędowania Sądu w Biurze Obsługi Interesanta po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Sądu terminu wglądu do akt.

Sąd informuję ponadto, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem zmarłego może złożyć w Sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 11

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie