Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
I C 3915/19 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I C 3915/19

POSTANOWIENIE

5 maja 2020 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: asesor sądowy Michał Kacprzak

po rozpoznaniu 5 maja 2020 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. w Luksemburgu

przeciwko Danucie Mazurkiewicz

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

ASR Michał Kacprzak

 
KRS 642554 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu 3B CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 0000642554, adres siedziby: 10-185 Olsztyn, ul. Rakowa 9A.

Więcej…
 
KRS 358320 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu EXLIBRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 0000358320, adres siedziby: 82-340 Tolkmicko, ul. Morska nr 2A.

Więcej…
 
KRS 62903 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu ABLINED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000062903, 12-100 Szczytno, Dębówko 16A.

Więcej…
 
I Ns 567/19 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt I Ns 567/19

                                     OGŁOSZENIE

      Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny ogłosza o wydaniu w sprawie I Ns 567/19 w dniu 24.04.2020 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Ireneuszu Choszczyku, zmarłym dnia 5 stycznia 2015 w Pajtunach, ostatnio stale zamieszkałym w Pajtunach (PESEL 77090117459).

Sąd poucza jednocześnie, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami albo będące wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

 
I Ns 294/19 PDF Drukuj artykuł

sygnatura akt I Ns 294/19

OGŁOSZENIE

 

     Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Stanisławie Alojzym Gapińskim, zmarłym dnia 24 stycznia 2019 w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Olsztynie (PESEL 36081802455), oraz z pouczeniem, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami albo będące wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

 
I Ns 645/19 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

sygnatura I Ns 645/19

 

Ogłoszenie

 

„Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie I Ns 645/19 zezwolił Skarbowi Państwa na złożenie do depozytu sądowego 187,00 złotych stanowiących nienależną kwotę grzywny, którą to sumę należy wydać Krzysztofowi Kamińskiemu.”

 
X Ns 1706/16 wykaz inwentarza PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 1706/16

Ogłoszenie w trybie art. art. 6363 k.p.c

Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego w Olsztynie X Wydział Cywilny informuje, że pod sygn. akt X Ns 1706/16 w dniu 30.11.2016 r. Pan Jerzy Zbigniew Stankiewicz złożył wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Piotra Ryszarda Stankiewicza, numer PESEL 55052919794, ostatnio stale zamieszkałego działki ogrodowe „Na Wójtowej Roli" w Klebarku Małym, zmarłego dnia 28 grudnia 2015 r.
Zgodnie z art. 6361 § 3 ust. 1 i 2 k.p.c poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać:
- każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni
- osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. tj. osoba, które uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy.
Referendarz Sądowy
Sądu Rejonowego w Olsztynie
Tomasz Idzikowski

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 następna > ostatnia >>

Strona 12 z 13

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie