Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
ZP-2131-6/20 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PDF Drukuj artykuł

 

ZP-2131-6/20 SIWZ

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Struktura wiekowo-płciowa

zał. nr 3 Formularz oferty

zał. nr 3a Kalkulacja świadczenia obligatoryjne

zał. nr 4 Oświadczenie o braku podstaw

zał. nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

zał. nr 6 Wzór umowy

Ogłoszenie

ZP-2131-6/20 informacja o zmianie terminu składania ofert

ZP-21316/20_ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZP-2131-6/20 odpowiedzi na pytania 1

Zał nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zam. ubezp. 2021-23 modyfikacja

zał nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy ubezp. 2021-23 modyfikajca_word

zał nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy ubezp. 2021-23 modyfikajca_pdf

zał nr 6 do SIWZ-wzór umowy 2021-23 modyfikacja

oświadczenie o grupie kapitałowej

ZP-21131-6/20 Informacja z otwarcia ofert

ZP-2131-6/20 Ogłoszenie o wyborze oferty

 

 

 
ZP-2131-4_20_Zakup usługi dostępu do obiektów sportowych PDF Drukuj artykuł

ZP-2131-4_20_SIWZ_Zakup usługi dostępu do obiektów sportowych

 

załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy SR Olsztyn sport

załącznik nr 2 do SIWZ-wykaz obiektów na terenie Olsztyna

załącznik nr 3 do SIWZ-umowa

załącznik nr 4 do SIWZ-oświadczenie o warunkach

załącznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie o wykluczeniu

załącznik nr 6 do SIWZ-zobowiązanie podmiotu trzeciego

ogłoszenie ZP-2131-4/20

ZP-2131-4_2 odp. na pyt. 1

ZP-2131-4/20_ informacja z otwarcia ofert

ZP-2131-4/20_zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

 
Klauzula informacyjna RODO w procesie udzielania zamówień publicznych PDF Drukuj artykuł

 

 

Klauzula informacyjna RODO w procesie udzielania zamówień publicznych

 
Plan zamówień publicznych PDF Drukuj artykuł

Plan zamówień publicznych 2020

Plan  zamówień Publicznych 2019

 


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie