Statystyka sądowa za 2019 Drukuj artykuł

MS-S1 sprawozdania w sprawach cywilnych

MS-S5 sprawozdania w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 sprawozdania w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji

MS-S7 sprawozdania z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 sprawozdania z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12 sprawozdania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18  sprawozdania w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 sprawozdania w sprawach gospodarczych

MS-S20K sprawozdania w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20N sprawozdania w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20R sprawozdania w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S23K sprawozdania z czynności komorników

MS-S40R sprawozdania z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

Limity etatów i obsada Sądu

I,X Wydziały Cywilne

II Wydział Karny

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

IV Wydział Pacy i Ubezpieczeń Społecznych

V Wydział Gospodarczy

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie