Komunikat w sprawie III etapu konkursu na stanowiska stażystów w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Drukuj artykuł

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2009r.

SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE

K -1101-19/09

 

Komunikat w sprawie III etapu konkursu na stanowiska stażystów w Sądzie Rejonowym w Olsztynie.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2009 r., po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu tj. praktycznego sprawdzianu umiejętności, zakwalifikowała do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie  wymienionych niżej kandydatów:

Lp.

Nazwisko i imię

Liczba punktów

1.

Jankowska Roksana

10

2.

Mazan-Berent Karolina

9

3.

Kamińska Agnieszka

8

4.

Lubowiecka Agnieszka

8

5.

Perskiewicz Celina

8

6.

Tumialis Karol

8

7.

Danelska Marta

7

8.

Domarecka Małgorzata

7

9.

Gut Ewa

7

10.

Kuśpiel Dagmara

7

11.

Łentka-Baczewska Anna

7

12.

Chojnowski Maciej

zwolniony z II etapu

Trzeci etap konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie odbędzie się w dniu 1 lipca 2009 r. o godz. 715 (kandydaci z poz. 7, 8 i 12 - godz. 830) w siedzibie Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44, pok. 240 (II piętro).

 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie