I Ns 283/20 Drukuj artykuł

I Ns 283/20

OGŁOSZENIE

 

     „W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydziale I Cywilnym, toczy się postępowanie z wniosku Zofii Dudzińskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Ujazdowskiej, zmarłej w dniu 19 czerwca 2020 r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie