I Ns 524/20 Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I Ns 524/20

POSTANOWIENIE

9 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: asesor sądowy Michał Kacprzak

po rozpoznaniu 9 grudnia 2020 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Janiny Renaty Borowickiej

z udziałem Andrzeja Dziewejko, Wojciecha Dziewejko i Ewy Małgorzaty Pokusińskiej

o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Dziewejko

postanawia:

ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Andrzeja Dziewejko w osobie Martyny Dobrowolskiej-Wilgi – pracownika Sądu Rejonowego w Olsztynie.

ASR Michał Kacprzak

 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie