I Ns 584/19 Drukuj artykuł

I Ns 584/19

OGŁOSZENIE

     W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydziale I Cywilnym, toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 584/19 z wniosku Teresy Rukowicz z udziałem Wojciecha Kijanko i Walentego Kijanko o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Kijanko, zmarłej w dniu 7 stycznia 2019 r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie. W skład spadku wchodzą ruchomości, w tym wyroby ze złota oraz środki pieniężne. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie