ZP-2131-4_20_Zakup usługi dostępu do obiektów sportowych Drukuj artykuł

ZP-2131-4_20_SIWZ_Zakup usługi dostępu do obiektów sportowych

 

załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy SR Olsztyn sport

załącznik nr 2 do SIWZ-wykaz obiektów na terenie Olsztyna

załącznik nr 3 do SIWZ-umowa

załącznik nr 4 do SIWZ-oświadczenie o warunkach

załącznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie o wykluczeniu

załącznik nr 6 do SIWZ-zobowiązanie podmiotu trzeciego

ogłoszenie ZP-2131-4/20

ZP-2131-4_2 odp. na pyt. 1

ZP-2131-4/20_ informacja z otwarcia ofert

ZP-2131-4/20_zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie